Nazwa Laboratorium: Laboratorium energii i technologii biopaliw

Małopolskie Centrum Odnawialnych Źródeł Energii „BioEnergia” dysponuje własnym laboratorium w którym są prowadzone prace badawcze i badawczo-rozwojowe nad doskonaleniem technologii z dziedziny odnawialnych źródeł energii. Najwięcej uwagi poświęcamy innowacyjnym badaniom nad biopaliwami I i II generacji oraz nad technologiami produkcji prądu elektrycznego. W wyniku prac rozwojowych powstają nowe urządzenia i produkty oraz tworzone są technologie. Wyniki prac wykorzystywane są również w projektowaniu i produkcji urządzeń.