Nasza Misja

Naszą misją jest tworzenie i wdrażanie technologii chroniących środowisko naturalne. Głównym celem jest tworzenie technologii oraz urządzeń do produkcji biopaliw. Uczestniczyliśmy również w tworzeniu rozwiązań dla przyszłości m in. umożliwiających w Polsce legalną produkcję biopaliw w tym na własne cele. W roku 2005 i 2006 uczestniczyliśmy w pracach Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy tworzeniu Ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (ww. ustawa została uchwalona przez Sejm RP w dniu 25.08.2006r. Dz.U.2006 nr 169 poz. 1199, a obowiązuje od dnia 1 stycznia roku 2007). Zgodnie z ww. Ustawą w Polsce można legalnie produkować biopaliwa również na własne cele. W tym rozwiązaniu Polska jest liderem w UE.

Zdjęcie z posiedzenia w sejmie RP V kadencji

dr hab. inż. Grzegorz Wcisło, prof. MCOŹE (po lewej) ekspert z dziedziny biopaliw z posłami Zbigniewem Dolatą i Krzysztofem Czarneckim przed posiedzeniem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na której procedowano nad Ustawą o biopaliwach ….

Małopolskie Centrum Odnawialnych Źródeł Energii „BioEnergia” jest liderem w dziedzinie technologiach produkcji biopaliw typu Biodiesel dla małych rafinerii, agrorafinerii oraz osób indywidualnych.

Na urządzeniach naszej konstrukcji produkowane i używane są biopaliwa w następujących krajach: Niemcy, Dania, Belgia, Holandia, Luxemburg, Czechy, Ukraina oraz Polska.

Opracowane przez nas technologie otrzymały najwyższe wyróżnienia na Światowych wystawach w Brukseli oraz Paryżu.

Prowadzimy wykłady i szkolenia dla różnych instytucji, uczestniczymy w programach telewizyjnych i radiowych

Pałac Kultury i Nauki, Warszawa 6 marca 2012

Pałac Kultury i Nauki, Warszawa 6 marca 2012

dr hab. inż. Grzegorz Wcisło, prof MCOŹE (po lewej) podczas realizacji na żywo audycji w Radiu Kraków