dr hab. inż. Grzegorz Wcisło, prof. MCOŹE – naukowiec, wynalazca, konstruktor oraz ekspert w dziedzinie biopaliw.

Specjalizuje się w technologiach otrzymywania bipaliw oraz w badaniach wpływu własności fizyko-chemicznych paliw i biopaliw na parametry energetyczne i toksyczność spalin silników wysokoprężnych ZS.

Prowadzi również badania nad biopaliwami etanolowymi przyszłości, czyli tzw. biopaliwami II generacji.

Opracowuje, konstruuje i buduje urządzenia do wytwarzania biopaliw oraz energii elektrycznej.

Prezentowane na wystawach wynalazków (na trzech kontynentach) technologie i urządzenia za innowacyjność rozwiązań zostały bardzo wysoko ocenione i wyróżnienie w postaci złotych i srebrnych medali.

Dodatkowo jeden z wynalazków “BioHydrogen” został uznany przez Światową Organizację Własności Intelektualnej WIPO (OMPI) najlepszym wynalazkiem spośród prezentowanych na wystawie BRUSSELS INNOVA 2012 uzyskując GRAND PRIX.

Wybrane wyróżnienia

Nagrody za technologie i urządzenia do produkcji biopaliw do silników wysokoprężnych (Diesla)

Srebrny medal – Exhibition of inventions BRUSSELS INNOVA 2010, 18-20 November 2010. Brussels, BELGIUM

Srebrny medal – 110 International Fair of inventions and research CONCOURS A La PINE 2011 28.04. a 08.05. 2011. Paris, FRANCE

Złoty medal – International Fair inventions and Innovation INPEX 2011, 2011. 15-17.06. 2011r. Pittsburgh, USA

Złoty medal – TAIPEI INTERNATIONAL INVENTION SHOW & TECHNOMAT 2011, 26-29.11.2011r. Taipei, Tajwan

Nagroda za reaktor do produkcji biopaliw II generacji

Srebrny medal – Exhibition of inventions BRUSSELS INNOVA 2010, 18-20 November 2010. Brussels, BELGIUM

Nagroda za Technologię poprawy jakości i przedłużania okresu przydatności biopaliw typu Biodiesel FAME do zasilania silników wysokoprężnych (Diesla)

Złoty medal – Exhibition of inventions BRUSSELS INNOVA 2013, 14-16 November 2013. Brussels, BELGIUM

Nagroda za BioHydrogen urządzenie do produkcji prądu z paliw i biopaliw

Złoty medal – International Fair inventions and Innovation INPEX 2013, 2011 19-21.06.2013r. Pittsburgh, USA

Złoty medal z wyróżnieniem – Exhibition of inventions BRUSSELS INNOVA 2012, 15-17 November 2012. Brussels, BELGIUM

Dodatkowo Światowa Organizacja Własności Intelektualnej WIPO i OMPI uznała wynalazek dr hab. inż. Grzegorz Wcisło, prof. MCOŹE za najlepszy, najbardziej innowacyjny spośród prezentowanych podczas BRUSELS EUREKA Innovation przyznając Grand Prix. WIPO I OMPI Word Intellectual Property Organization (Światowa Organizacja Własności Intelektualnej) – PRIX DE L‘OMPI POUR LE MEILLEUR INVENTEUR BRUXELLES 2012. WIPO (ang. World Intellectual Property Organization, fr. Organisation Mondiale de la Propriété Intelectuelle – OMPI) to wyspecjalizowaną organizacją ONZ z siedzibą w Genewie zajmująca się tworzeniem regulacji prawnych związanych z ochroną własności intelektualnej, a także świadczeniem pomocy prawnej i technologicznej dotyczącej wynalazczości. WIPO ściśle współpracuje ze Światową Organizacją Handlu (WTO).

dr hab. inż. Grzegorz Wcisło, prof. MCOŹE (z prawej strony) podczas wręczenia Grand Prix Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO i OMPI

Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości za granicami Polski i promocję rodzimej wynalazczości dr hab. inż. Grzegorz Wcisło, prof. MCOŹE otrzymał w latach 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014 w sumie osiem Dyplomów uznaniowych od Ministrów Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Za wybitne międzynarodowe osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości w dniu 16 listopada 2012r. w Ratuszu w Brukseli Komisja Odznaczeń ds. Wynalazczości Królestwa Belgii odznaczyła P. dr hab. inż. Grzegorz Wcisło, prof. MCOŹE Krzyżem Kawalerskim Orderu Wynalazczości, dyplomem/tytułem Monsieur Chevalier.

Natomiast w dniu 17 listopada 2013r.Krzyżem Oficerskim Orderu Wynalazczości (Labor Improdus Omnia Vincit – Praca wszystko zwycięża).

dr hab. inż. Grzegorz Wcisło, prof. MCOŹE (z prawej) odbiera Krzyż Oficerski od Mera w Ratuszu w Brukseli, 15 listapad 2013