O naszej firmie BioEnergia

Małopolskie Centrum Odnawialnych Źródeł Energii „BioEnergia” zajmuje się technologiami z zakresu odnawialnych źródeł energii OZE. Najwięcej uwagi poświęcamy tworzeniu innowacyjnych technologii i produkcji urządzeń do wytwarzania biopaliw oraz energii elektrycznej. Urządzenia są dedykowane dla indywidualnych osób, rolników, firm transportowych i innych, małych rafinerii lub agrorafinerii. Dysponujemy własnym laboratorium w którym są prowadzone badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe, a także nad wdrożeniem technologii do użytku.

Firma specjalizuje się w technologiach otrzymywania biopaliw typu Biodiesel. Wykonujemy analizy jakościowe paliw i biopaliw zgodnie z obowiązującymi normami na własny użytek oraz na zlecenia zewnętrznych jednostek oraz osób prywatnych. Oceniamy przydatność biopaliw do zasilania silników. Biopaliwa muszą spełnić wymogi jakościowe, aby można było nimi w sposób względnie bezpieczny zasilać silniki samochodów, ciągników rolniczych i innych pojazdów. Prowadzimy badania nad wpływem różnych parametrów na własności fizyko-chemiczne paliw i biopaliw oraz na parametry energetyczne (ciepło spalania i wartość opałową). Wykonujemy oznaczenia ciepła spalania i wartości opałowej wszelkiego typu biomasy.

Drugą dziedziną działalności firmy jest projektowanie i produkcja urządzeń do wytwarzania biopaliw, do pozyskiwania oleju (prasy/wytłaczarki, prasy filtracyjne) oraz energii elektrycznej. Firma od wielu lat oferuje gotowe urządzenia do wytwarzania biopaliw. Opracowana technologia produkcji biopaliw typu Biodiesel oraz urządzenia pracujące według niej są sprzedawane do kilku krajów. Były również prezentowane ekspertom i naukowcom w wielu krajach. W celu oceny innowacyjności naszych rozwiązań i porównaniu do najlepszych na świecie zarówno technologie jak i urządzenia były prezentowane na wystawach wynalazków (na trzech kontynentach). Opracowane przez nas technologie i urządzenia za innowacyjność rozwiązań zostały bardzo wysoko ocenione i wyróżnienie w postaci złotych i srebrnych medali. Dodatkowo jeden z wynalazków “BioHydrogen” został uznany przez Światową Organizację Własności Intelektualnej WIPO (OMPI) najlepszym wynalazkiem spośród prezentowanych na wystawie BRUSSELS INNOVA 2012 uzyskując GRAND PRIX.

Od roku 1999 Dr hab. inż. Grzegorz Wcisło, prof MCOŹE (właściciel firmy/jednostki) uczestniczy i konsultuje prace z dziedziny biopaliw w tym dotyczące możliwości produkcji paliw na własne cele. Był uczestnikiem tworzenia rozwiązań z dziedziny biopaliw lub konsultował je dla posłów, senatorów oraz ministrów. W latach 2005-06 był ekspertem Sejmu V kadencji i uczestniczył w pracach Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad Ustawą o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Prowadzimy również szkolenia, seminaria, wykłady i pokazy produkcji biopaliw dla uczelni wyższych, szkół średnich, firm, osób prywatnych w kraju jak i za granicami Polski. Przeprowadził kilka szkoleń w Belgii, Holandii, Francji, Słowacji, Czechach oraz na Ukrainie.

BIODIESEL

Biodiesel jest estrem metylowych lub etylowych uzyskanym w procesie transestryfikacji z olejów roślinnych lub tłuszczy zwierzęcych. Biopaliwa tego typu mogą być używane jako paliwo do wszelkiego typu silników wysokoprężnych popularnych Diesli. Silniki pojazdów mogą być zasilane czystym 100% biopaliwem lub mieszaninami tego paliwa z konwencjonalnym uzyskanym z przerobu ropy naftowej olejem napędowym.

Zdjęcie przedstawia przykładowe, wysokiej jakości biopaliwa wyprodukowane na naszych urządzeniach.

Od lewej Biopaliwa wyprodukowane z następujących surowców: z zużytego oleju roślinnego, tłuszczu zwierzęcego, oleju sojowego (w USA jeżdżą na takich biopaliwach) oraz z prawej strony biopaliwo z frytury (zużytego oleju palmowego na którym były smażone frytki)