Działalność Szkoleniowa

Przeprowadziliśmy w ostatnich kilku latach kilkadziesiąt szkoleń, wykładów i pokazów dotyczących możliwości i warunków produkcji biopaliw na zaproszenie posłów, senatorów, marszałków województw, burmistrzów, wójtów, organizacji rolniczych oraz rolników. Uczestnicy szkoleń i pokazów produkcji biopaliw dowiadują się jak w Polsce legalnie można produkować biopaliwa m in. na własne cele.

dr hab. inż. Grzegorz Wcisło, prof. MCOŹE przeprowadził szkolenia i seminaria dla pracowników naukowych, studentów oraz zaproszonych gości w następujących jednostkach naukowych poza granicami Polski:

  • Universiteit Gent w Belgii (Ostende, Belgia)
  • Institut Superieur d’Agriculture et d’Agro-Alimentaire Rhone-Alpes, ISARA-Lyon (Uniwersytet ISARA Lyon, Francja)
  • Lwowski Państwowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach (Lwów, Ukraina)
  • České Vysoké Učení Technické v Praze (ČVUT)) (Politechnika Czeska w Pradze, Czechy)

dr hab. inż. Grzegorz Wcisło, prof. MCOŹE przeprowadził szkolenia i seminaria dla pracowników naukowych, studentów oraz zaproszonych gości w następujących polskich jednostkach naukowych:

  • Akademia Gurniczo-Hutnicza
  • Politechnika Krakowska im . Tadeusza Kościuszki
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Prowadzimy wykłady i szkolenia dla różnych instytucji, uczestniczymy w programach telewizyjnych i radiowych

Prezentacja urządzeń do produkcji biopaliw i biopaliw podczas Kongresu PTNSS Silników Spalinowych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Prezentacja naszych technologii podczas Małopolskich Targów Innowacji na Małym Rynku w Krakowie