Naszymi technologiami i urządzeniami interesują się firmy i jednostki z Francji, Belgii, Holandii, Niemiec, Danii, Słowacji, Czech oraz Ukrainy. Firma oferuje zarówno same technologie jak i technologie wraz z urządzeniami lub urządzenia.

Współpracujemy z Uczelniami wyższymi, jednostkami badawczymi, firmami i indywidualnymi odbiorcami lub osobami prywatnymi. Współpraca opiera się na prowadzeniu wspólnych badań naukowych, projektów badawczych lub wykonywaniu badań i ekspertyz na zlecenie zewnętrznych firm i jednostek. Współpracujemy również przy wytwarzaniu urządzeń.

Nasze urządzenia pracują w wyższych uczelniach, np. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w Instytucie Inżynierii Rolniczej na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym w szkołach średnich, np. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym oraz w różnych firmach i u osób prywatnych.

Zainteresowanie technologiami i urządzeniami do produkcji biopaliw.

Do grupy zainteresowanych należą rolnicy, firmy transportowe, budowlane i inne oraz osoby prywatne. Szczególnie zainteresowanie wdrożeniem naszych technologii są izby rolnicze CUMA Regionu Roden-Alpe z siedzibą w Lyonie we Francji. Została podjęta konkretna współpraca w wyniku której francuscy rolnicy będą produkować na naszych urządzeniach biopaliwa do zasilania własnych pojazdów, ciągników rolniczych lub na inne cele, np. grzewcze.

Przeprowadziliśmy pokazy produkcji biopaliw połączone z wykładami na temat produkcji biopaliw i badania jakości paliw oraz w jaki sposób z tych surowców do jakich mamy dostęp najkorzystniej produkować biopaliwa na własne cele.

Nasze reaktory były również prezentowane w Belgii i Holandii ekspertom z Uczelni wyższych, instytutów naukowych oraz tzw. zwykłym obywatelom. Zostały przeprowadzone seminaria i wykłady na temat możliwości produkcji biopaliw oraz pokazy produkcji biopaliw. Wykłady i pokazy produkcji biopaliw odbyły się w centrum zielonych energii o nazwie Green Bridge SCIENCE PARK w Ostende. Ośrodek należy do Universiteitu Gent. Nasza technologia produkcji biopaliw typu Biodiesel FAME została poddana ocenie pracowników naukowych z Uniwersytetów i jednostek badawczych Belgii i Holandii. Przez cztery dni produkowaliśmy biopaliwa z różnych surowców, a eksperci testowali je również jeżdżąc samochodem. Wszyscy byli zachwyceni technologią i reaktorem.

W Polsce współpracujemy z rolnikami oraz organizacjami rolniczymi takimi jak Małopolska Izba Rolnicza, Ośrodki Doradztwa Rolniczego oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji. Rolnictwa.